Home » Zorg

Project Adventure voor de zorg

Project Adventure laat deelnemers nieuwe ervaringen op doen en inzicht krijgen in persoonlijk functioneren en het functioneren binnen een groep. De werkwijze van Project Adventure maakt leren leuker en effectiever door gericht, maar ook spelenderwijs te handelen en te ervaren. Door integratie van diverse methodes ondersteunt Project Adventure met haar trainingen professionals in de zorg met aantoonbaar resultaat. De volgende principes vormen de kern van de Project Adventure methodiek:

  • Kies je eigen Uitdaging (Challenge by Choice)
  • Waardevolle Afspraken (Full Value contract)
  • De ‘Ervaringsleer Cirkel’ ofwel leren in aktie

Zorgprogramma

Of het nu gaat om individuen met persoonlijke problematiek of groepen die werken aan hun sociale competenties door inzet van doelgerichte (buiten) activiteiten en opdrachten wordt gedrag en houding uitgelicht en bewustzijn gecreëerd. De mogelijkheden zijn legio en voor iedereen is een passend programma beschikbaar en toepasbaar, ongeacht problematiek, leeftijd, of beperking.

Kinderen, jongeren, volwassenen maar ook ouderen kunnen zo inzicht krijgen in hun eigen gedrag binnen de groep en visa versa.

Zo zijn er ook specifieke activiteiten/trainingen gericht op de ontwikkeling van motoriek of de aanpak van overgewicht. Afhankelijk van de wensen en doelstellingen kunnen programma’s in overleg op maat gemaakt worden.

De activiteiten vinden bij voorkeur plaats in een avontuurlijke maar veilige setting in de buitenlucht en kunnen van schijnbaar simpele grondspellen tot complexere samenwerkingsopdrachten variëren. Hierbij worden fysieke en emotionele uitdagingen aangegaan en de deelnemer gestimuleerd uit zijn comfortzone te stappen om grenzen te verkennen en kwaliteiten te ontdekken van zowel zichzelf als van de ander.

Door zijn eigen uitdaging te kiezen leert de deelnemer zijn eigen keuze te maken, ervaring op te doen en verantwoordelijkheid te nemen. In de toepassing van het maken van waardevolle afspraken (Full Value Contract) leren deelnemers de waarde van vertrouwen, respect en discipline wanneer ze zich binden aan de gemaakte afspraken. Tijdens dit groepsproces krijgt men de gelegenheid om de eigen kwaliteiten te ontdekken en die van de ander.

Meer weten over ons programma?

Begeleider / Zorgprofessional

Project Adventure heeft speciale cursussen ontwikkeld voor begeleiders, coaches en therapeuten uit de zorg met als focus hun eigen vaardigheden en kennis te vergroten. Doel van de cursussen is dat men een effectiever behandeltraject kan aanbieden. Na het volgen van de cursus kan men individuen en/of groepen beter begeleiden in hun ontwikkeling naar meer evenwicht, zelfstandigheid of een (betere) maatschappelijke en sociale integratie.

Project Adventure heeft hiervoor de combinatie van leren op de drie niveaus van cognitie, emotie en lichaam gebundeld in de Adventure Educatie/Therapie.