Home » Over Project Adventure

De Organisatie Project Adventure Nederland

Waar komt Project Adventure vandaan?
Project Adventure is in 1971 als non-profit organisatie opgezet in de Verenigde Staten door Jerry Pieh. Hij was op dat moment directeur van een school en was goed bekend met Outward Bound, een organisatie die ook in die tijd al zeer populair was. In de programma’s van Outward Bound werden groepen jongeren mee de wildernis in genomen om daar te werken aan persoonlijke ontwikkeling en groepsontwikkeling. In deze programma’s ontstonden algemene gedragsregels vanuit de natuur: leren vertrouwen in jezelf en de ander en goed omgaan met de omgeving en de mensen waar je mee samenleeft.

Vanwege de lengte van de programma’s konden veel jongeren niet deelnemen aan deze programma’s. Dit vond Jerry Pieh jammer, omdat hij uit ervaring wist wat voor een positieve impact deze programma’s op mensen hadden. Jerry vond de oplossing voor dit dilemma: Bring the Adventure Home!!

‘Bring the Adventure Home’ betekent dat Jerry Pieh de Adventure filosofie uit de Outward Bound programma’s in de traditionele schoolsetting bracht onder de naam Project Adventure. Hij ontwikkelde een curriculum dat door docenten in de reguliere lessen gegeven kon worden. De programma’s hebben als doel om jongeren de mogelijkheid te bieden om te ontdekken dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze zelf denken, zowel fysiek, emotioneel als cognitief.

Project Adventure Nederland is gestart in 2004 in Amsterdam.

“You can learn more in an hour of play, than in a lifetime of conversation”

Principes

De volgende principes vormen de kern van de Project Adventure methodiek:

  • Challenge by Choice ofwel ‘Kies je eigen Uitdaging’, stell je doelen en ga er achter staan;
  • Full Value Contract ofwel ‘Waardevolle Afspraken’, denk na en beslis mee hoe we met onszelf en elkaar omgaan. Geef en ontvang feedback over hoe je doet en pas je gedrag aan als dat zinnig is. Experimenteer hiermee en leer ….;
  • Ervaringsleer Cirkel, effectief leren middels de volgende 4 stappen. Stap 1 is de ervaring zelf (doen). Stap 2 is reflectie op wat er is gebeurd. Stap 3 is verwerking van wat er is gebeurd tot een conclusie. Stap 4 is het toepassen van het geleerde ter plekke om het effect uit te proberen, en ook de transfer te maken naar het dagelijkse leven.

Activiteiten bij Project Adventure worden opgebouwd volgens de Adventure Golf. Deze kent drie stadia die zich opvolgen als een golf. De golf geeft het verschil van focus en intensiteit aan van de drie stadia. De drie stadia zijn hierna beschreven:

  • Stadium 1: Kaderen De groep krijgt informatie over een activiteit voordat deze plaatsvindt. Het belang van de activiteit komt aan de orde.
  • Stadium 2: Activiteit De uitvoering, onder leiding van de trainer.
  • Stadium 3: Evaluatie Terugkijkend op de activiteit wordt besproken wat er heeft plaatsgevonden. Trainer en deelnemers kijken naar ieders aandeel in de activiteit en delen inzichten en indrukken die zij hebben opgedaan en onderzoeken wat de ervaring betekent voor het dagelijks handelen.

​Project Adventure organiseert avontuurlijke activiteiten die spelenderwijs positieve invloed uitoefenen op het welzijn en gedrag van jongeren als volwassenen. Onze sportieve activiteiten vergroten niet alleen het zelfvertrouwen van de individuele deelnemers, maar stimuleren hen ook tot wederzijds begrip voor hun groepsgenoten, met als gevolg dat ze beter functioneren in het dagelijkse samenleven. In de cursussen kunnen trainers, docenten, begeleiders, mentoren en coaches kennis maken hoe het Project Adventure methodiek werkt, deze ingezet kan worden voor het bevorderen van samenwerking in groepen, evaluatietechnieken toepassen voor het bereiken van meer diepgang in een groep, technische en inhoudelijke vaardigheden toepassen.

Missie en visie

On a MISSION
Project Adventure NL (sinds 2004) Levert programma’s, opleidingen en trainingen door middel van methodische ervaringsleer waarbij persoonlijk leiderschap en effectiviteit ontwikkeld en getraind worden ter verbetering van de kwaliteit van de prestaties van individuen, teams en organisaties.

Visie van Project Adventure

Wij zien de effecten van onze programma’s het liefst in een groter geheel, in een brede maatschappelijke context.

Onze programma’s zijn een avontuur dat persoonlijke groei en verandering brengt, deze effecten houden vooral stand in synergie met zoveel mogelijk betrokken partijen zoals scholen, coaches, ouders, verenigingen en ook  lokale bestuurders, bedrijven uit de buurt en/of andere belanghebbende organisaties.

Project Adventure heeft de basis gelegd, licenties verkregen, is aangesloten bij de ACCT, beschikt over literatuur mbt de methodiek, filosofie en content voor training en opleiding, er is informatie verzameld en ontwikkeld en er is ruime ervaring in ervarings-gericht leren. Het is onze visie dat we onze hulpbronnen ter beschikking stellen, het Adventure netwerk uitbreiden, trainers en organisaties verbinden.

Door het opzetten van op ervaringsleer gerichte programma’s en trainingen op locaties in de bewoonde wereld bieden we mensen, jong en volwassen, de mogelijkheid om d.m.v. avontuurlijke activiteiten met en van elkaar te leren en actief deel te nemen aan gezamelijke leerervaringen en daar veel plezier in te hebben!