Principes

Bij het woord Adventure denkt men al snel aan bergbeklimmen, parachute springen, raften en dergelijke activiteiten. Adventure is echter  een manier van doen en niet een activiteit op zichzelf. Een activiteit of les wordt een avontuur voor de deelnemers als er sprake is van een verrassingselement. Adventure gaat over het nemen van risico’s. Dit zijn naast fysieke risico’s vooral emotionele risico’s en ‘schijnbaar’ fysieke risico’s waarvan de deelnemers de logische consequenties kunnen zien. Adventure programma’s en trainingen bieden de mogelijkheid om ervaringen op te doen en te leren in een fysiek en emotioneel veilige omgeving.

De volgende principes vormen de kern van de Project Adventure methodiek:

Challenge by Choice
Behelst het principe van de eigen keuze bij een activiteit en is bedoeld om een groepscultuur te creëren waarbij het recht van een ieder wordt gerespecteerd om zijn eigen mate van uitdaging te kiezen. Beeldend hierbij zijn de 3 zone’s waarin men zich kan bevinden: Comfortzone, Stretchzone en de Paniczone. De laatste zone wordt zo veel mogelijk vermeden. Dit uitgangspunt draagt ertoe bij dat men wordt aangemoedigd om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn functioneren binnen de groep.

Full Value Contract
Bij Adventure activiteiten is er altijd sprake van een groep deelnemers. Iedere deelnemer stelt zich individueel bloot aan fysieke, emotionele en sociale risico's. Daarom is het belangrijk dat er een atmosfeer ontstaat waarbij men zich veilig voelt, ondersteuning krijgt en dat er afspraken gemaakt worden die worden gedeeld door de leden van die groep. De afspraken worden gezamenlijk gemaakt, zodat alle deelnemers zich betrokken voelen met de gestelde gedragsnormen en akkoord gaan met de bijbehorende verantwoordelijkheid.

Ervaringsleer Cirkel
Leren gebeurt het meest effectief in het 4 stappen proces ook wel genaamd; ‘De Ervaringsleer Cirkel’. Stap 1 is de ervaring zelf (doen). Stap 2 is reflectie op wat er is gebeurd. Stap 3 is verwerking van wat er is gebeurd tot een conclusie. Stap 4 is het toepassen van het geleerde ter plekke om het effect uit te proberen, en ook de transfer te maken naar het dagelijkse leven.

Activiteiten bij Project Adventure worden opgebouwd volgens de Adventure Golf. Deze kent drie stadia die zich opvolgen als een golf. De golf geeft het verschil van focus en intensiteit aan van de drie stadia. De drie stadia zijn hierna beschreven:

 • Stadium 1: Kaderen De groep krijgt informatie over een activiteit voordat deze plaatsvindt. Het belang van de activiteit komt aan de orde.
 • Stadium 2: Activiteit De uitvoering, onder leiding van de trainer.
 • Stadium 3: Evaluatie Terugkijkend op de activiteit wordt besproken wat er heeft plaatsgevonden. Trainer en deelnemers kijken naar ieders aandeel in de activiteit en delen inzichten en indrukken die zij hebben opgedaan en onderzoeken wat de ervaring betekent voor het dagelijks handelen.

 

 
 1. WindroosRond4x4
 2.  

   

  Challenge by Choice

  ofwel

  Kies je eigen uitdaging, stel je doelen en ga er achter staan.

   

  Waardevolle afspraken

  ofwel

  Denk na en beslis mee hoe we met onszelf en elkaar omgaan. Geef en ontvang feedback over hoe je doet en pas je gedrag aan als dat zinnig is. Experimenteer hiermee en leer ....

   

  Ervaringsleercirkel

  ofwel

  Wat is er gebeurd, wat kan ik hieruit leren, wat betekent dat voor de volgende poging, laten we dat eens proberen.