Methodiek van Project Adventure

Kernelementen
Project Adventure staat voor leren door middel van avontuur. Het uitgangspunt is dat ieder individu meer kan dan hij of zij zelf gelooft. In een stimulerende en ondersteunende omgeving heeft iedereen de kans om de eigen kracht en mogelijkheden te ontdekken. De doelen van deze ontwikkeling zijn het opbouwen en onderhouden van gezonde relaties, op ieder levensgebied. De kernelementen van een Project Adventure programma zijn

 • Bouwen aan vertrouwen
 • Keuzes maken
 • Humor en plezier
 • Doelen stellen
 • Problemen oplossen
 • Een hoogtepunt ervaring

Het hoogtepunt van een Project Adventure programma is vaak een ervaring op een hoogtouwparcours. Hiermee wordt het avontuur opgezocht binnen de grenzen van de stad. Actief bezig zijn in de natuur en vertrouwd raken met het eigen lijf en de verschillende omstandigheden die buiten aan te treffen zijn vormen een belangrijk onderdeel van de Project Adventure methodiek. Door de combinatie van leren op de drie niveau's van cognitie, emotie en lichaam zijn de leerervaringen bijzonder krachtig. Een leerervaring is altijd gebaseerd op de drie principes van de methodiek van Project Adventure: Challenge by Choice, Full Value Contract en de Ervaringsleer cirkel.

Wat is avontuur?
Een activiteit of werkvorm in een training wordt een avontuur voor de deelnemers als er sprake is van een verrassingselement. Adventure doet in eerste instantie al snel denken aan stoere activiteiten zoals parachutespringen of rotsklimmen. Maar er zijn tal van situaties waarin we avontuur kunnen ervaren. Wie een avontuur meemaakt doorloopt vaak een aantal stappen, zoals moeilijkheden of falen aan het begin, stribbelingen, een kans of probleem, keuzes maken, de rol van een collega of mentor, feedback kunnen geven én ontvangen, een ‘Aha- moment’, een climax bij een overwinning en een blijvende verandering. Voor iedereen ligt een rol weggelegd, of je nou ‘de stoere’ of ‘de stille’ bent, in de activiteiten komen ieders kwaliteiten naar boven. In tegenstelling tot de bekende competitieve spelen gaat het hier voornamelijk om samenspel....en iederéén wint! Avontuur is niet zozeer wát je doet, het is meer hóe je het doet en wat je leert!

 

  “Avontuur” volgens de ‘Dikke van Dale’:

  avon*tuur (het~, -turen): 1.iets ongewoons, spannends of onverwachts dat iemand overkomt => belevenis, lotgevallen, wederwaardigheden.

   

  Wat is het verschil tussen een Challenge Course en een klimparcours?

  Een Challenge Course, ook laag- en/of hoogtouwparcours genoemd, wordt gebruikt voor het leerproces van een individu binnen een groep en de samenwerking van de groep. Een Challenge Course vraagt om samenwerking en dient als middel waar uitdagingen, gericht op het verleggen van fysieke, emotionele en cognitieve grenzen, vergroot worden. Een klimparcours heeft als doelstelling vooral plezier en vermaak van iedere individu.